Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
życie mnie złamało posklełajem się na ducktape
żaden ze mnie ideał ale ci wystarczę
— akt zgonu in blanco
Reposted fromshampain shampain
Tak mi się nie chcę tak bardzo nie chcę lecz kiedyś jeszcze  będę seksi
— Mikromusic
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Idź stąd, wróć tu
Bliskość. Upór
I tak cały boży dzień
Idź stąd. Wróć tu
Cisza. Tumult
Zaraz zakochamy się
— Taco Hemingway - "I.S.W.T"
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Serce za głupie jest
nie słucham już jego rad
oszukało mnie
znów muszę przez to przejść
wiem dobrze że za swoje mam
— Ania - Nigdy więcej nie tańcz ze mną
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
nowa Alicja w krainie bólu nędzy
— Szpaku "Alicja"
Reposted fromshampain shampain
tak bardzo się boję, boję, że jestem koniem pod Morskim Okiem, że ciągnę brykę pełną dup pod górę, a mogłam galopować po stepie
— "Boję się" Nosowska
Reposted fromshampain shampain

wbijać.

Reposted fromstrangeee strangeee
Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.  A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate
Oh, brakujący mężczyzno, gdzie się podziewasz?
Tęsknie za Tobą bardzo, tęsknię za Tobą długo,
Wśród tak wielu mężczyzn, gdzie się podziewasz?
Za granicą, czy pod krzesłami?
Oh, kochanku, ukrywasz się,
Albo może minęłam Cię już z tysiąc razy,
nie wiedząc, kim jesteś?
— My Love - Lykke Li
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
8676 7c84 420
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
3332 7cf6 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1574 3a95 420
Reposted fromrominaplum rominaplum viaszarakoszula szarakoszula
8790 46cf 420
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo
5339 3536 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
5346 5956 420

Joy Division

Reposted fromLittleJack LittleJack
5345 6837 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
5342 7d4d 420

indiefermag:

Ian Curtis, Joy Division

Reposted fromLittleJack LittleJack
5330 12f4 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
5333 818c 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl