Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
życie mnie złamało posklełajem się na ducktape
żaden ze mnie ideał ale ci wystarczę
— akt zgonu in blanco
Reposted fromshampain shampain
Tak mi się nie chcę tak bardzo nie chcę lecz kiedyś jeszcze  będę seksi
— Mikromusic
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Idź stąd, wróć tu
Bliskość. Upór
I tak cały boży dzień
Idź stąd. Wróć tu
Cisza. Tumult
Zaraz zakochamy się
— Taco Hemingway - "I.S.W.T"
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Serce za głupie jest
nie słucham już jego rad
oszukało mnie
znów muszę przez to przejść
wiem dobrze że za swoje mam
— Ania - Nigdy więcej nie tańcz ze mną
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
nowa Alicja w krainie bólu nędzy
— Szpaku "Alicja"
Reposted fromshampain shampain
tak bardzo się boję, boję, że jestem koniem pod Morskim Okiem, że ciągnę brykę pełną dup pod górę, a mogłam galopować po stepie
— "Boję się" Nosowska
Reposted fromshampain shampain

wbijać.

Reposted fromstrangeee strangeee
Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.  A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate
Oh, brakujący mężczyzno, gdzie się podziewasz?
Tęsknie za Tobą bardzo, tęsknię za Tobą długo,
Wśród tak wielu mężczyzn, gdzie się podziewasz?
Za granicą, czy pod krzesłami?
Oh, kochanku, ukrywasz się,
Albo może minęłam Cię już z tysiąc razy,
nie wiedząc, kim jesteś?
— My Love - Lykke Li
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
4264 8518 420

"When my time comes
Forget the wrong that I’ve done
Help me leave behind some reasons to be missed
Don’t resent me and when you’re feeling empty
Keep me in your memory
Leave out all the rest
Leave out all the rest..."


RIP Chester
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
Play fullscreen

 I wish you well

 Swim on
Reposted fromiblameyou iblameyou
0523 440c 420
Why?
Reposted fromolalaa olalaa
2889 f33b 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Play fullscreen
!!!
Reposted fromstrangeee strangeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl